Каква е разликата между скриптов език и програмен език?

Каква е разликата между скриптов език и програмен език?

1 ноември 2016

Програмните езици са направени за създаването на софтуер и управление на големи проекти. Те могат да извикват програми, да четат файлове и други.
Програмните езици използват компилатор. Програмните езици имат повече функции, вградена абстракция. Програмите в програмните езици се компилират до код преди изпълнение на програмата.
Компилираните програми са по-бързи от интерпретираните програми, тъй като първо са обменени(convert). Компилаторите четат и анализират кода само веднъж, докато интерпретаторите четат и анализират кода всеки път.
Скриптовите езици не са направени за създаване на софтуер. Техният синтакс, придобивки, библиотеки и други, са съсредоточени върху изпълняване на малки задачи за малко време.
Създадени са за решаването на малки и често срещани проблеми, като например итерацията на няколко файла. Скриптовите езици използват нтерпретатор. Скриптовите езици се транслират динамично в процеса на изпълнение. По-лесни са за научаване и също така се изисква по-малко код за някоя програма.
Скриптовите езици се изпълняват в друга програма, не се компилират, лесни за писани и лесни за четене. Повечето команди при скриптовите езици са като тези, които се използват в cmd(command line).

Програмни езици са:


1. C
2. C++
3. Java
4. C#
5. Assembler
6. Pascal
7. FORTRAN
Скриптови езици са:
1. JavaScript
2. Perl
3. Python
4. Tcl
5. Visual Basic
6. PHP
7. Ruby

За повече информация, относно думите в статията прочетете другите ни статии:


1. Компилатор/интерпретатор? -> 'Какво е компилатор и какво е интерпретатор?'.
2. Абстракция? -> 'Кои са 4-те основни принципа в ООП?'.